Strona główna » Środki UE w Krynicy Morskiej

Środki UE w Krynicy Morskiej

Projekty współfinansowane ze środków UE w Krynicy Morskiej

ROZWÓJ OBSZARU PRZYGRANICZNEGO POPRZEZ BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ PORTÓW – “TRZY PORTY”

WSPARCIE, WZMOCNIENIE I PROMOCJA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W ROZWOJU TURYSTYKI JACHTOWEJ – SupPort – Promotion.

PĘTLA ŻUŁAWSKA – ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ.

MODERNIZACJA Z ROZBUDOWĄ SYSTEMU WODNO-ŚCIEKOWEGO GMINY MIASTA KRYNICA MORSKA.

BALTIC AMBER COAST. DEVELOPMENT OF CROSSBORDER AREA THROUGH BUILDING UP AND MODERNIZATION OF TOURISM INFRASTRUCTURE.

OCHRONA I ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW CHRONIONYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY UKIERUNKOWUJĄCEJ RUCH TURYSTYCZNY W DRODZE WYZNACZENIA I BUDOWY SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA WYBRANYCH ODCINKACH LEŚNYCH OD MIKOSZEWA DO GRANICY PAŃSTWA.

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W KRYNICY MORSKIEJ Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ODNAWIALNEJ ORAZ WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA W ZESPOLE SZKÓŁ W SZTUTOWIE CELEM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OŚWIATOWYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.