Strona główna » Aktualności » Cyfrowa Gmina Krynica Morska

Cyfrowa Gmina Krynica Morska

Miasto Krynica Morska w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskało grant w wysokości 100 000 zł.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Okres realizacji projektu: do 30 września 2023 r.