Strona główna » O Krynicy Morskiej » Trasa pieszo-rowerowa

Trasa pieszo-rowerowa

Pierwsze odcinki trasy rowerowej na Mierzei Wiślanej są już gotowe.
Krynica Morska zaprasza rowerzystów.

W dniu 16 sierpnia 2017 r. odbył się odbiór robót budowlanych inwestycji pn. „Wyznaczenie i budowa szlaków na odcinkach: Przebrno- Krynica Morska; Krynica Morska – Piaski” w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”.

Odbioru dokonał zespół składający się z przedstawicieli inwestora tj. Gminy Miasta Krynica Morska: Burmistrza Miasta Krzysztofa Swat oraz Wojciecha Wiśniewskiego i Krystyny Chabskiej, przedstawicieli wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego TUGA z Nowego Dworu Gdańskiego: pani Wiesławy Kasperek, prezesa firmy i pana Ireneusza Strugała – kierownika budowy, inspektora nadzoru pana Tomasza Hrynkiewicza oraz przedstawicieli Nadleśnictwa Elbląg, partnera w projekcie: pani Małgorzaty Twardowskiej, pana Arkadiusza Szóstaka i Jacka Hejmana.
Budowa została odebrana bez uwag. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TUGA” wykonało roboty szybko i sprawnie, przed planowanym na listopad terminem.
Można już oficjalnie użytkować trasę rowerową na dwóch odcinkach.
Odcinek pierwszy zaczyna się w Przebrnie w pobliżu Domu Wczasowego „Koszarka” i kończy w lesie w kierunku Krynicy Morskiej, w miejscu pięknego widoku na morze – długość 1,038 km. Kolejny odcinek trasy biegnie od Krynicy Morskiej, w pobliżu budynku Straży Granicznej do Piasków, do Granicy Państwa – długość 15,276 km.
Rowerzyści mogą teraz swobodnie i bezpiecznie poruszać się po szerokiej drodze ( 3m + pobocza) o nawierzchni szutrowej, komponującej się doskonale w tło lasu, przez który biegnie trasa. Jest to również duże zwiększenie dostępności plaż mało odwiedzanych przez turystów. Jest to więc doskonała oferta dla osób lubiących wypoczywać z dala od hałasu i tłoku.
Dalsza część trasy, łącząca wybudowane odcinki będzie kontynuowana w roku 2018 ramach projektu „ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 – partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska”, który aktualnie jest procedowany w Urzędzie Marszałkowskim. W ten sposób włączymy się w międzynarodowy system tras rowerowych.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Sztutowo, Gminą Stegna i Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Nadleśnictwem Elbląg.
Wkrótce ruszą inwestycje w sąsiednich gminach.
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 12502832,95 zł ( w wyniku rozstrzygnięcia przetargu powstały oszczędności, które spowodowały zmniejszenie pierwotnej wartości projektu)
Dofinansowanie z UE: 8715821,06 zł , co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.04 „Ochrona bioróżnorodności biologicznej”.

Krystyna Chabska
Koordynator Projektu