Strona główna » Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej

Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej

Projekt: „Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji dotyczącej zastosowania odnawialnych źródeł energii na potrzeby cieplne i energetyczne budynku Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego