Strona główna » Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej

Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej

Tytuł projektu: “Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej”

Projekt realizowany w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Umowa o dofinansowanie:
Numer umowy o dofinansowanie: 00024-6523.2-SW111053/17/18 z dnia 09.01.2018 roku
Koszt całkowity: 4 434 779,17
Koszty kwalifikowalne: 4 434 779,17
Dofinansowanie: 300 000,00 zł

Zakres inwestycji:
    • ukształtowanie powierzchni terenu
    • utwardzenie powierzchni gruntu
    • ogrodzenie terenu
    • oświetlenie terenu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
    • budowa budynku do obsługi obiektu o pow.100 m2
    • budowa altany grillowej
    • budowa boiska wielofunkcyjnego o pow. 989 m2
    • budowa placów zabaw dla dzieci o pow 517,9 m2
    • budowa siłowni plenerowej
    • zakup i instalacja urządzeń do uprawiania Street workout
    • budowa toru rowerowego pumptruck
    • budowa dwóch kortów tenisowych o pow. 951,2 m2
    • budowa boiska do gry w boule
    • instalacja elementów małej architektury
    • posadzenie zieleni miejskiej
    • budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych o pow. 437 m2

Cel operacji:
Stworzenie nowej oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę całorocznej infrastruktury turystycznej, tj. Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej.
Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych.

Przewidywane wyniki operacji:
    • powstanie 1 kompleksu sportowo-rekreacyjnego
    • 4000 osób korzystających z oferty (średnio 50 osób dziennie w okresie letnim, tj. 3000 osób, poza sezonem ok 1000 osób)