Strona główna » Ruszy rozbudowa Portu Jachtowego

Ruszy rozbudowa Portu Jachtowego

baner PTR

Hura, Hura, hura, koniec tygodnia przyniósł nam bardzo dobrą wiadomość. Otrzymaliśmy 6 772 065,76 zł dofinansowania na rozbudowę Portu Jachtowego.
Stanowi to 85% wartości inwestycji.

Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o dofinansowaniu złożonego przez nas projektu pod nazwą „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej” stanowiący element przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

W ramach realizacji projektu zostanie rozbudowany Port Jachtowy w Krynicy Morskiej. Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę istniejącego hangaru i budynku klubowego oraz budowę w jego miejsce budynku do obsługi portu z zapleczem sanitarno-socjalnym dla żeglarzy, a także budynku magazynowego wraz z układem obsługi komunikacyjnej i placami, w tym placem postojowym jachtów (plac do zimowania łodzi), zakup żurawia i wózka widłowego oraz budowę pomostów pływających przy trzecim pirsie. W projekcie zaplanowany został także monitoring terenu.
Zaraz po podpisaniu umowy, zimą, postaramy się ogłosić i rozstrzygnąć przetarg, aby po wakacjach w 2020 r. rozpocząć prace budowlane, które mamy nadzieję, że przebiegną sprawnie, abyśmy wszyscy mogli się cieszyć i korzystać z Portu Jachtowego w jego pełnym zakresie.
Dziękujemy bardzo Zarządowi za pozytywną decyzję i wierzymy, że tak jak dotąd nasza współpraca będzie przebiegać bardzo dobrze.

Projekt finansowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego