Strona główna » Aktualności » Zintegrowane statystyki dot. gospodarstw rolnych — badanie ankietowe GUS

Zintegrowane statystyki dot. gospodarstw rolnych — badanie ankietowe GUS

Od 1 czerwca do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń, oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
Od 19 czerwca do 14 sierpnia br. przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie. Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań, mogą przekazać dane poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego, w terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego, w terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji: badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera bądź dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora).
Zakres zbieranych informacji:

 • użytkowanie gruntów,
 • sady
 • powierzchnia zasiewów,
 • metody uprawy,
 • nawadnianie,
 • zwierzęta gospodarskie,
 • nawożenie,
 • ochrona roślin,
 • ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze,
 • działalność gospodarcza,
 • struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego,
 • aktywność ekonomiczna.

Aby, dowiedzieć się więcej na temat badań ankietowych zapraszamy na nową witrynę internetową: badania-ankietowe.stat.gov.pl.

Użytkownicy znajdą tu najważniejsze informacje na temat m.in.: aktualnie realizowanych przez GUS badań ankietowych, ochrony danych zbieranych podczas wywiadów oraz sposobów weryfikacji tożsamości ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych.

Opublikowana strona jest odpowiedzią na pytania najczęściej zadawane przez respondentów, ułatwia proces poszukiwania informacji w zakresie badań ankietowych, a także uwierzytelnia pracę Głównego Urzędu Statystycznego w czasach szerzącej się dezinformacji.

Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej oraz udziału w badaniach.
Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!