Strona główna » Aktualności » Zaprzysiężenie Burmistrza i Radnych

Zaprzysiężenie Burmistrza i Radnych

Uroczysta Sesja zaprzysiężenia Radnych i Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej: Nowy rozdział w historii lokalnej władzy

W dniu 6 maja 2024 r. miasto Krynica Morska było świadkiem niezwykłego wydarzenia – uroczystej Sesji zaprzysiężenia, która zainaugurowała nową erę w lokalnej administracji. Atmosfera była napełniona optymizmem i nadzieją na pozytywne zmiany, gdy nowo wybrani radni oraz burmistrz stawili się, by złożyć przysięgę i podjąć odpowiedzialność za przyszłość miasta.

Po uroczystym powitaniu przyszedł czas na nowych radnych, którzy złożyli przysięgę, świadczącą o ich oddaniu dla dobra wspólnoty. W ich oczach można było dostrzec iskrę nadziei i determinacji – cechy, które będą napędzać ich działania na rzecz rozwoju miasta.

Następnie wszyscy zebrani zwrócili swoje spojrzenia ku Pani Burmistrz Sylwii Szczurek — centralnej postaci tego wydarzenia. Wysoka, pełna determinacji, ale zarazem uśmiechnięta, powstała, by złożyć przysięgę. Jej słowa były nie tylko formalnym zobowiązaniem, lecz także wyrazem głębokiego zaangażowania w sprawy miasta i jego mieszkańców.

Po zakończeniu ceremonii sala rozbrzmiewała brawami i oklaskami. To był moment pełen emocji i symboliczny dla Krynicy Morskiej. Nowi liderzy zostali oficjalnie powołani do służby, a społeczność miała pełne prawo wierzyć, że przyszłość miasta jest jasna i obiecująca.

Jednakże, zanim emocje całkowicie opadły, Burmistrz zabrała głos, wygłaszając inspirujące przemówienie. Podkreśliła w nim swoje priorytety i wizję rozwoju miasta, a także podziękowała mieszkańcom za zaufanie, jakim ją obdarzyli. Zapewniła, że będzie pracować nieustannie, by uczynić Krynicę Morską jeszcze lepszym miejscem do życia.

Uroczysta Sesja Zaprzysiężenia Radnych i Burmistrza Miasta w Krynicy Morskiej była nie tylko formalnym aktem przejęcia władzy, ale także symbolicznym początkiem nowego rozdziału w historii lokalnej społeczności. Teraz to na nowych włodarzach spoczywa odpowiedzialność za kierowanie miastem ku lepszej przyszłości, opartej na współpracy, zaufaniu i zaangażowaniu mieszkańców.