Strona główna » Aktualności » Zapraszamy do udziału w dyskusji

Zapraszamy do udziału w dyskusji

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dyskusja publiczna ws. projektu zmiany MPZP dla terenu oznaczonego symbolem 4.U, Ut

W związku z wyłożeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenu oznaczonego symbolem 4.U, Ut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko informujemy, że 16 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w Sali Narad w Urzędzie Miasta Krynica Morska, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska, odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Ogłoszenie w BIP.
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krynica Morska dla terenu oznaczonego symbolem 4.U,Ut