Strona główna » Aktualności » XLVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

XLVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

We wtorek, 18 czerwca, w Warszawie odbyło się XLVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich (ZMP). To ważne wydarzenie dla samorządów miejskich zgromadziło delegatów z miast członkowskich, którzy spotkali się, aby omówić kluczowe kwestie oraz wybrać nowe władze ZMP na kolejne pięć lat.

W Zgromadzeniu wzięła udział Pani Burmistrz Krynicy Morskiej – Sylwia Szczurek. Jej obecność podkreślała znaczenie małych miast turystycznych w strukturach ZMP. Pani Burmistrz podzieliła się doświadczeniami z zarządzania miastem nadmorskim, zwracając uwagę na:

  • Ochronę środowiska: W szczególności ochronę wybrzeża i zachowanie bioróżnorodności.
  • Inwestycje w turystykę: Rozwój infrastruktury turystycznej przy jednoczesnym dbaniu o środowisko.
  • Współpracę regionalną: Promocję regionu i współpracę z innymi nadmorskimi miastami.

Podczas tegorocznego wydarzenia Pani Sylwia Szczurek jako Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła wybór na nowego Prezesa Pana Jacka Sutryka – prezydent Wrocławia.

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich stanowi platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między miastami. Decyzje podejmowane podczas tego spotkania mają bezpośredni wpływ na politykę miejską w Polsce. Spotkanie 18 czerwca było istotnym krokiem w kierunku lepszego zarządzania miastami i wspierania ich zrównoważonego rozwoju w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu politycznym i gospodarczym.