Strona główna » Aktualności » WĘGIEL – proces sprzedaży w Krynicy Morskiej

WĘGIEL – proces sprzedaży w Krynicy Morskiej

węgiel hałda

Drodzy mieszkańcy,

w najbliższych dniach rozpoczniemy sprzedaż węgla dla uprawnionych mieszkańców, którzy złożyli wniosek o zakup preferencyjny węgla. Gmina realizuje zamówienia opierając się o wartości deklarowane przez Państwa w złożonych wnioskach.

Jednorazowo zamawiamy transport 25 ton sortymentu (orzech lub groszek) na tydzień, dokonujemy jego sprzedaży oraz dystrybucji. Po zakończeniu dystrybucji zamawiamy kolejny transport. Jest to podyktowane możliwościami logistycznymi miejsca składowania zakupionego węgla, firm transportowych oraz procesu sprzedaży realizowanego przez Urząd Miasta przy udziale MOPS.

W miesiącu grudniu z uwagi na przerwę świąteczno-noworoczną sprzedaż będziemy prowadzić maksymalnie do 23 grudnia, zostanie ona wznowiona ponownie po 9 stycznia.

Po przyjęciu węgla do punktu składowania pracownik MOPS powiadomi mieszkańca o tym fakcie telefonicznie (decyduje kolejność złożonych wniosków), wskazując jednocześnie sposób zapłaty i punkt odbioru węgla. Każdorazowo potwierdzać będziemy ilość węgla, którą mieszkaniec planuje aktualnie zakupić, tak aby jak najszybciej rozdysponować całość zamówionych 25 ton i nie zaburzać logistyki kolejnych transportów.

Sposób zapłaty

  1. Za potwierdzoną telefonicznie z pracownikiem MOPS ilość zakupowanego węgla (wielokrotność 100 kg, nie więcej niż 1500 kg do 31/12/2022 r.) należy dokonać przedpłaty w kasie Urzędu Miasta (gotówka/karta płatnicza) lub na konto dochodów Gminy nr 55 8308 0001 0006 1681 2000 0010 (tytułem: Zakup węgla, Imię Nazwisko, Adres zgodny z wnioskiem zakupowym).
  2. Na podstawie dowodu wpłaty w kasie Urzędu lub na podstawie potwierdzonego wpływu na rachunek dochodów Gminy zostanie wystawiona Faktura VAT na dane zgodne z wnioskiem zakupowym
  3. Z wystawioną Fakturą VAT należy udać się do punktu składowania w Sztutowie (OPEN CRAFT ul. Kanałowa 11 Sztutowo – dawna MARIA WEMA) celem odbioru zakupionego węgla.

Punkt Odbioru

  1. Na podstawie Faktury VAT pracownik punktu wyda zakupioną ilość węgla i wystawi na potwierdzenie dokument WZ.
  2. Węgiel można odebrać własnym transportem lub umówić transport na miejscu (za odpłatnością na rzecz składu).
  3. Węgiel może być workowany (należy to uzgodnić indywidualnie i opłacić na rzecz składu).
  4. W przypadku niewykorzystania limitu 1500 kg, kolejny zakup będzie mógł być realizowany przy kolejnej dostawie węgla danego sortymentu (orzech lub groszek) o czym poinformuje pracownik MOPS.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy MOPS oraz Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.