Strona główna » Aktualności » Podniesienie gotowości bojowej OSP

Podniesienie gotowości bojowej OSP

wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej

Szanowni Państwo,
w ramach tegorocznego naboru „FLOREK – wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) nasza jednostka OSP zrealizowała zadanie pn. „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.
Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Koszt kwalifikowany Zadania wyniósł 8.000,00 zł. W ramach realizowanego Zadania jednostka OSP otrzymała dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 8.000,00 zł. Zadanie polegało na zakupie następującego sprzętu:

1. Podpora stabilizująca – szt. 1
2. Kombinezon ochronny na owady – szt. 1
3. Ubranie specjalne – szt. 1
4. Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG – szt. 1
5. Kominiarka niepalna strażacka – szt. 5

Realizowane Zadanie obejmuje liczbę osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa w wysokości 14720 osób.

WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/