Strona główna » Aktualności » Szanowny Sprzedawco !

Szanowny Sprzedawco !

Urząd Miasta Krynica Morska wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza wszystkich właścicieli punktów prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych i ich pracowników na szkolenie pt.: „Odpowiedzialna sprzedaż alkoholu — odpowiedzialnym osobom”.

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych odbędzie się dnia 15 czerwca 2023 r. o godz. 15:30 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 108.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 ww. szkolenie jest bezpłatne i obligatoryjne.