Strona główna » Aktualności » Ślubowanie Radnych i Burmistrza

Ślubowanie Radnych i Burmistrza

grafikia przedstawiająca ślubowanie

Na podstawie art.20 ust.2 oraz art. 29a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z póź. zm.)

Komisarz Wyborczy w Gdańsku II zwołuje na dzień 6 maja 2024 r. na godz. 13.00 I Sesję Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej.

Miejsce obrad: Sala Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 108

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
  3. Ślubowanie Radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego.
  5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego.
  6. Ślubowanie Burmistrza.
  7. Zakończenie obrad Sesji.

https://bip.krynicamorska.tv/artykul/komisarz-wyborczy-w-gdansku-ii-zwoluje-na-dzien-6-maja-2024-r-na-godz-13-00-i-sesje-rady-miejsk