Strona główna » Aktualności » Rybacka Brać Mierzei podsumowuje realizację LSR

Rybacka Brać Mierzei podsumowuje realizację LSR

Baner Rybacka Brać Mierzei

STOWARZYSZENIE LGR – RYBACKA BRAĆ MIERZEI PODSUMOWUJE REALIZACJĘ LSR W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBACTWO I MORZE 2014-2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei zostało zarejestrowane w KRS w 2009 r. Zrealizowało dwie Lokalne Strategie Rozwoju w ramach perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020. Fundusze zostały przeznaczone na rozwój obszarów gmin powiatu gdańskiego: Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański oraz powiatu nowodworskiego: Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska. W ostatnich latach LGR realizował działania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objęte Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”. W wyniku podpisanej umowy ramowej 23.05.2016 r. między województwem pomorskim, a Stowarzyszeniem, LGR uzyskało środki na rozwój obszaru, które rozdysponowano na przedsięwzięcia realizujące dwa cele: Powstanie całorocznej infrastruktury turystycznej oraz Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR.

Stowarzyszenie LGR – Rybacka Brać Mierzei ogłosiło 33 nabory wniosków o przyznanie pomocy skierowane do rybaków, przedsiębiorców, osób fizycznych, ale także do jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych. Efektem tych działań jest 51 podpisanych umów na kwotę 9 343 026, 28 zł (stan na dzień 30.09.2023 r.).  W  praktyce oznacza to nowe miejsca pracy, obiekty nowopowstałej lub zmodernizowanej infrastruktury oraz liczne wydarzenia odbywające się na obszarze promujące i upowszechniające rybackie dziedzictwo kulturowe.

Obecnie  Stowarzyszenie podejmuje pierwsze działania w celu stworzenia kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027. To kolejna szansa zdobycia funduszy pozwalających na kontynuację działań zmierzających do rozwoju obszaru w różnych płaszczyznach: inwestycyjnej, społecznej, kulturowej.

 Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do biura LGR w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Plac Wolności 22 lub do kontaktu telefonicznego 55 628 09 42 lub e-mail. biuro@rybackabrac.pl.

Więcej informacji, w tym przykładowe projekty zrealizowane w ramach PO Rybactwo i Morze znajdą Państwo pod linkiem https://rybackabrac.pl/podsumowanie-realizacji-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetej-programem-operacyjnym-rybactwo-i-morze-2014-2020/