Strona główna » Aktualności » Reklama w pasie drogowym

Reklama w pasie drogowym

Zdjęcie przedstawia potykacz reklamowy w pasie drogowym

Przypominamy, że na umieszczenie reklam, banerów i potykaczy na terenie miasta, potrzebne jest odpowiednie zezwolenie. Nie można ich umieszczać w przestrzeni publicznej, w dowolnych miejscach a ich lokalizacja każdorazowo musi zostać uzgodniona z zarządcą drogi.

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia nakłada się karę stanowiącą dziesięciokrotność opłaty, jaką należałoby uiścić za legalne zajęcie pasa drogowego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/143/19 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dzienna stawka opłaty za 1 m² powierzchni reklamy w związku z jej umieszczeniem w pasie drogowym wynosi:

  1. w okresie od 1 maja do 30 września – 5,00 zł
  2. w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 grudnia – 2,00 zł.

Zapraszamy do składania wniosków.