Strona główna » Aktualności » Praca w Informacji Turystycznej

Praca w Informacji Turystycznej

Budynek Informacji Turystycznej w Krynicy Morskiej

Urząd Miasta w Krynicy Morskiej ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik obsługi Informacji Turystycznej od 01.06.2024 r. do 30.09.2024 r.

Dla kandydatów na stanowisko pracownik Informacji Turystycznej stawia się następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. średnie
 • wiedza na temat turystyki, atrakcji Miasta i Gminy Krynica Morska i okolic
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność organizacji i planowania pracy, samodzielność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, punktualność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • udzielanie informacji w sposób szczegółowy i wyczerpujący o atrakcjach Miasta Krynica Morska i okolic (kontakty bezpośrednie, telefony, e-maile), a także o bazie noclegowej i gastronomicznej,
 • dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • pozyskiwanie informacji o wydarzeniach w regionie,
 1. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny
 • Curriculum Vitae opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz.1781)”

Wymagane dokumenty należy składać:

 • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15, Krynica Morska
 • pocztą na adres: Urząd Miasta w Krynicy Morskiej, ul. Górników 15, 82-120 Krynica Morska,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: um@krynicamorska.tv

w terminie do dnia 31.05.2024 roku do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie lub w temacie e-maila: „Dotyczy pracy w informacji turystycznej”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji udziela Pan Mariusz Pomorski pod nr tel. 55 247 65 27 wew. 141,

turystyka@krynicamorska.tv

 1. Inne informacje

Planowane zatrudnienie: 2 osoby.

Zatrudnienie: na podstawie umowy zlecenia w okresie od 01.06.2024 r. do 30.09.2024 r. 

Praca ok. 12 godz. dziennie w godzinach od 9-19, także w weekendy i święta, w systemie 1 dzień pracy jeden dzień wolny.

Miejsce wykonywania pracy:

Informacja Turystyczna w Krynicy Morskiej, ul. Gdańska 144.