Strona główna » Aktualności » Podziękowanie za pomoc

Podziękowanie za pomoc

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy nieśli nam pomoc i okazali wsparcie po pożarze naszego domu. Dziękujemy za pomoc rzeczową i finansową, za ofiarność i hojność, za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc, za modlitwę, za poświęcony czas i energię, za wszelkie przejawy solidarności, a także życzliwe słowa i gesty dodające siły i otuchy.

Po wielu miesiącach starań uzyskaliśmy pozwolenie na odbudowę domu i przystępujemy do prac budowlanych.

Za wszystko, co otrzymaliśmy i za okazaną dobroć jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Bez Waszej pomocy nie poradzilibyśmy sobie w tych trudnych chwilach. O wszystkich pamiętamy, wszystkich mamy w swoich sercach i życzymy Wam, aby dobroć, którą nam okazaliście, wróciła do Was. Jesteśmy wdzięczni za otwarte serca, zaufanie i życzliwość, którymi nas obdarzyliście.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Izabela i Maciej Kacpura