Strona główna » Aktualności » Planowane pomiary PEM

Planowane pomiary PEM

Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! informuje, że na stronie internetowej https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Funkcjonowanie ww. strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

https://bip.krynicamorska.tv/artykul/planowane-pomiary-pem