Strona główna » Aktualności » Opłaty za odpady komunalne w 2024 roku

Opłaty za odpady komunalne w 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2023

Obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2024

(Zgodne z uchwałą nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 15 listopada 2023 r.)

– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny- 9,00za 1 m³ zużytej wody

– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w przypadku posiadania kompostownika przydomowego (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) – 8,73 zł za 1 m³ zużytej wody

– stawka opłaty za odbiór odpadów, które są zbierane w sposób selektywny, za jednorazowy odbiór, dotyczy nieruchomości nie zamieszkałych oraz mieszanych, w których w części jest prowadzona działalność gospodarcza inna niż usługi hotelarskie oraz usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) – 29,00 zł/ z 1 worek o pojemności 120 l.

– ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza) – 224 zł/ na rok

Uwaga!

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości czterokrotności stawki jak za odpady selektywnie zebrane.

https://bip.krynicamorska.tv/artykul/oplaty-obowiazujace-w-2024-roku