Strona główna » Aktualności » Opłaty za odpady komunalne w 2023 roku

Opłaty za odpady komunalne w 2023 roku

recycling

Obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Miasta Krynica Morska na rok 2023

– stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny- 8,20 zł za 1 m³ zużytej wody;

– ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane w sposób selektywny od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno — wypoczynkowe (na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza) —206 / na rok;

– stawka opłaty za odbiór odpadów, które są zbierane w sposób selektywny, za jednorazowy odbiór, dotyczy nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych, w których w części jest prowadzona działalność gospodarcza inna niż usługi hotelarskie oraz usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – 26,80 zł/ z 1 worek o pojemności 120 l.


Właściciele nieruchomości, którzy posiadają przydomowy kompostownik i kompostujący w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne zostaną zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w przypadku posiadania kompostownika przydomowego (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) – 7,95 za 1 m³ zużytej wody.

Uwaga!

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości czterokrotności stawki jak za odpady selektywnie zebrane.

https://bip.krynicamorska.tv/artykul/oplaty-obowiazujace-w-2023-roku