Strona główna » Aktualności » Nowe Władze Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot

Nowe Władze Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot

10 czerwca 2024 roku Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot (MGGS) ogłosiła nowe władze, które będą kierować organizacją przez kolejne lata. MGGS jest jednym z kluczowych organów samorządowych w Polsce, zrzeszającym trzy główne miasta Trójmiasta: Gdańsk, Gdynię i Sopot oraz okoliczne gminy. Celem Metropolii jest koordynacja działań mających na celu rozwój regionalny, poprawę infrastruktury i podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Nowy Zarząd

Na czele nowej rady stanęła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, która została przewodniczącą Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Jej zastępczyniami zostały Aleksandra Kosiorek oraz Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentki z innych gmin członkowskich. Rada liczy 12 osób i została wybrana na pierwszym spotkaniu wszystkich członków stowarzyszenia po kwietniowych wyborach samorządowych.

Priorytety Nowej Kadencji

Nowe władze MGGS przedstawiły ambitny plan działania na nadchodzące lata, zawarty w przyjętej Strategii Metropolii do 2030 roku. Dokument ten określa kluczowe działania przyszłego związku metropolitalnego na Pomorzu. Wśród priorytetów znalazły się takie zagadnienia jak ochrona klimatu i wspólne planowanie inwestycji, sprawny transport oraz wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego metropolii.

Udział Krynicy Morskiej

Burmistrz Miasta Krynica Morska Sylwia Szczurek oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Markiewka podkreślają znaczenie integracji mniejszych gmin w rozwój metropolii. Ich obecność w zarządzie ma na celu lepsze uwzględnienie specyficznych potrzeb i wyzwań, przed jakimi stają mniejsze miejscowości. Krynica Morska, będąca popularnym miejscem turystycznym, wnosi unikalną perspektywę do dyskusji o rozwoju regionalnym, w szczególności w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki i ochrony środowiska naturalnego.

Wyzwania i Perspektywy

Nowe władze stoją przed wieloma wyzwaniami, takimi jak rosnące potrzeby mieszkaniowe, zmiany demograficzne oraz konieczność dostosowania się do globalnych trendów gospodarczych. Jednak dzięki zjednoczonym działaniom i strategicznemu podejściu mają szansę sprostać tym wyzwaniom, przekształcając MGGS w dynamicznie rozwijający się region o wysokim standardzie życia.

Władze Metropolii podkreślają, że kluczem do sukcesu jest współpraca oraz aktywne zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Zapowiadają również regularne konsultacje społeczne, które mają na celu lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności.

Nowa kadencja władzy MGGS to czas pełen nadziei na dynamiczny rozwój i poprawę jakości życia w jednym z najważniejszych regionów Polski, z uwzględnieniem zarówno dużych miast, jak i mniejszych gmin takich jak Krynica Morska.