Strona główna » Aktualności » Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Starosta Nowodworski zaprasza do korzystania z nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 B (budynek Sądu Rejonowego w Malborku)

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
8.00-12.008.00-12.0012.00-16.008.00-12.00  8.00-12.00
  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Stegnie przy ul. Morskiej 11 (Dom Pomocy Społecznej „Mors”)

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek   Wtorek   Środa   Czwartek   Piątek
15.30-19.3014.00-18.008.00-12.008.00-12.00  14.00-18.00

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

DYŻURY SPECJALISTYCZNE

Starosta Nowodworski zachęca do skorzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Lista dyżurów opublikowana jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne