Strona główna » Aktualności » Kwiecień w świetlicy

Kwiecień w świetlicy

Grafika przedstawiająca dzieci w świetlicy

Plan pracy świetlicy opiekuńczo – wychowawczej

Kwiecień

 • Ziemia naszym wspólnym domem – swobodne wypowiedzi dzieci na temat: jak powinniśmy szanować naszą planetę?
 • Rozmowa na temat zagrożeń środowiska – przyczyny zatruwania wód, powietrza i gleby.
 • Praca techniczna z wykorzystaniem surowców wtórnych.
 • Znaczenie zdrowia i czynników warunkujących prawidłowy rozwój – burza mózgów. Zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie się, higienę osobistą oraz uprawianie sportu.
 • Rozwiązywanie zagadek o tematyce zdrowotnej. Praca plastyczna: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zilustrowanie powiedzenia.
 • Wyjaśnienie pojęć: legenda i baśń. Głośne czytanie wybranych utworów.
 • Moje ulubione zabawy – dlaczego tak bardzo lubię się w nie bawić? Wypowiedzi dzieci.
 • Nasze majowe święta narodowe – krótko je opisujemy oraz dopasowujemy do nich daty.
 • Symbole narodowe – hymn, godło i flaga.
 • Rysowanie symboli narodowych.
 • Opowiastki familijne.
 • Gry i zabawy edukacyjne.
 • Gry i zabawy dowolne.
 • Zabawy ruchowe.
 • Odrabianie lekcji.