Strona główna » Aktualności » Kwalifikacja wojskowa w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego

Kwalifikacja wojskowa w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego

książeczka wojskowa

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1834, 1872 i 1615) w związku z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz.U. poz. 2473) ogłasza się, co następuje:

https://bip.krynicamorska.tv/artykul/obwieszczenie-wojewody-pomorskiego-w-sprawie-przeprowadzenia-kwalifikacji-wojskowej-w-2024-r-na