Strona główna » Aktualności » Ruch dwukierunkowy do Krynicy Morskiej bez „wahadeł”

Ruch dwukierunkowy do Krynicy Morskiej bez “wahadeł”

Wykonawca prac „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska” – Budimex S.A. informuje jak niżej o zakresie robót wykonywanych w bieżącym tygodniu i planowanych na nadchodzący tydzień:

Teren Gminy w Stegnie

Na odcinku od ronda w Stegnie – skrzyżowanie z ulicą Morską – do zjazdu na teren Przedsiębiorstwa Komunalnego “Mierzeja” Sp. z o.o.

Usunięto korzenie drzew.

Wykonano rurę osłonową pod drogą dla projektowanego wodociągu.

Wykonano frezowanie i częściową rozbiórkę nawierzchni.

Trwa odhumusowanie.

W nadchodzącym tygodniu planowane są roboty związane z poszerzeniem pod konstrukcję pobocza.

Teren  Gminy w Sztutowie

Na odcinku od Urzędu Gminy w Sztutowie do Zjazdu na parking Polo Market

Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej.

W nadchodzącym tygodniu planowana jest kontynuacja robót kanalizacyjnych oraz prace przygotowawcze do wykonania podbudowy z mieszanki cementowo-emulsyjnej.

Na odcinku od km 54+650 do km 55+650 w miejscowości Skowronki

Wykonano warstwę podbudowy z mieszanki cementowo-emulsyjnej.

Trwa przerwa technologiczna związana z wiązaniem podbudowy z mieszanki cementowo-emulsyjnej.

W nadchodzącym tygodniu planowane jest wykonywanie robót bitumicznych i poboczy.

Teren Gminy Miasta Krynicy Morskiej

Na odcinku od km 60+720 do km 61+500 (wahadło – na wjeździe do Krynicy Morskiej)

Wykonano nawierzchnię bitumiczną – wyrównanie i warstwa wiążąca.

Trwają prace przy wykonywaniu poboczy.

Na weekend planowane jest przywrócenie ruchu dwukierunkowego.

W nadchodzącym tygodniu zostanie otwarte wahadło od km 59+520 do km 60+720 (na wysokości pomnika budowniczych obozu Stutthof), na którym zostaną wykonane roboty rozbiórkowe.