Strona główna » Aktualności » Kolumbarium w Krynicy Morskiej?

Kolumbarium w Krynicy Morskiej?

Szanowni Mieszkańcy Krynicy Morskiej.
Dziękując Burmistrzowi za udostępnienie t.z.w.” strony internetowej” Urzędu Miasta -“otwieramy” FORUM DYSKUSYJNE mieszkańców Krynicy Morskiej, dotyczącej projektu inwestycyjnego BUDOWY KOLUMBARIUM na miejscowym cmentarzu.
We wstępnych zamierzonych postępowaniach, chcemy Państwa zapoznać, przybliżyć i poddać pod dyskusję etapy w proponowanej inwestycji. Informacja pierwsza, podstawowa; to fakt powstania Społecznego Zespołu Intencyjnego przy Parafii w Krynicy Morskiej reprezentującej “wszystkie dzielnice” Krynicy Morskiej w składzie dziesięcioosobowym. Zadaniem Zespołu jest wspomożenie o. Proboszcza w dążeniu do powstania ww. inwestycji. Temat ww. inwestycji był i jest poruszany w bezpośrednich rozmowach międzyludzkich wśród mieszkańców od dłuższego czasu, jak również podczas wizyt duszpasterskich — poświątecznych. Dla pełnego zrozumienia i jasności tematu — udział mieszkańców w zamierzeniach powstania kolumbarium na miejscowym cmentarzu jest D O B R O W O LNY! Po wtóre; wstępne działanie Zespołu należy traktować jako sondażowe do dalszych prac. Oprócz wstępnego komunikatu zamieszczonego na afiszu dotyczącego tematu kolumbarium, każda rodzina otrzyma w formie pisemnej ankietę/ dwudzielną/z gorącą prośbą o jej zwrot w przypadku podjęcia dalszego procedowaniu./Powtórnie, informujemy, że udział jest dobrowolny. Zwrot ankiety prosimy kierować na adres Parafii w Krynicy Morskiej ul. Teleexpressu 4. Na odpowiedzi czekamy do 31 maja 2023 r. Po tym terminie poinformujemy Państwa o wynikach i dalszym postępowaniu w proponowanych pracach ww. inwestycji.
Kolejny komunikat ukaże się w czerwcu 2023 r.

Za Zespół Intencyjny J. Figiel — G. Gliński