Strona główna » Aktualności » Inwestycje na Piaskach

Inwestycje na Piaskach

Budowa ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej oraz części ulicy Piaskowej w Krynicy Morskiej.

Gmina Miasta Krynica Morska pozyskała dofinansowanie w ramach II edycji Polskiego Ładu,  na realizację inwestycji pn. Budowa ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej oraz części ulicy Piaskowej w Krynicy Morskiej.

Dofinansowanie wynosi aż  95%. (do wnioskowanej szacunkowej wartości zadania 4 900 000,00 zł)   

Inwestycja dot. I etapu budowy dróg o długości ok.  850 m o  nawierzchni  z betonowej kostki brukowej, zjazdów, utwardzenia nawierzchni płytami betonowymi,  zatok postojowych, dojść do furtek,  murów oporowych, podziemnego systemu odwodnienia, budowy oświetlenia ulicznego, budowy kanałów technologicznych, usunięcie kolizji infrastruktury technicznej związanej z budową drogi, sieci sanitarnej, elementów  małej architektury oraz  uporządkowania terenów zielonych.

Kwota inwestycji ogółem:  5 645 700,00 zł

Kwota dofinansowania:     4 655 000,00 zł

Wkład własny gminy:         990 700,00    zł