Strona główna » Aktualności » Informacja o polowaniu zbiorowym

Informacja o polowaniu zbiorowym

grafiki do ogłoszenia o polowaniu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13
października 1995 r. Prawo łowieckie informuje, że w dniu: 15.12.2023 r., na terenie
obwodu łowieckiego nr 109 zostanie przeprowadzone polowanie zbiorowe.
Rozpoczęcie polowania każdego dnia planowane jest o godz. 7:30, a zakończenie
15:30.