Strona główna » Aktualności » Lokalna Grupa Rybacka informuje

Lokalna Grupa Rybacka informuje

Baner Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei ogłasza 2 nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)

Termin składania wniosków 31.10.2022 r. do 16.11.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w tym: ogłoszenia o naborach, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkami:

Nabór 33/2022; Przedsięwzięcie  1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

Nabór 34/2022; Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)