Strona główna » Aktualności » Dziękuję Krynico! Zobacz film z uroczystości zaprzysiężenia

Dziękuję Krynico! Zobacz film z uroczystości zaprzysiężenia

W dniu 6 maja br., mieszkańcy Krynicy Morskiej świętowali historyczne wydarzenie — uroczystą sesję zaprzysiężenia nowego Burmistrza w osobie Pani Sylwii Szczurek oraz Radnych Rady Miejskiej. Ta ceremonia, która odbyła się w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, była nie tylko momentem symbolicznym, ale także początkiem nowej ery dla Naszego Miasta.

Nowa Burmistrz, Pani Sylwia Szczurek, w swoim inauguracyjnym przemówieniu podkreśliła swoje zaangażowanie w rozwój Krynicy Morskiej, obiecując pracę na rzecz dobra wszystkich mieszkańców. Jej wizja skupia się na zrównoważonym rozwoju miasta, dbałości o środowisko naturalne oraz tworzeniu warunków sprzyjających przedsiębiorczości i rozwojowi lokalnej społeczności.

Sesja zaprzysiężenia była również okazją do podziękowania poprzedniej administracji za ich pracę i wkład w rozwój miasta. Nowa Pani Burmistrz podkreśliła, że będzie kontynuować rozpoczęte projekty, ale także wprowadzi nowe inicjatywy, które mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

Nowo wybrani Radni Rady Miejskiej również złożyli ślubowanie, wyrażając gotowość do pełnienia swojej funkcji z oddaniem i uczciwością. Wśród głównych priorytetów ich pracy znajdują się sprawy społeczne, edukacyjne, kulturalne i infrastrukturalne, które mają wpływ na codzienne życie mieszkańców Krynicy Morskiej.

Obecność licznych mieszkańców oraz gości honorowych, w tym przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, podkreśliła wagę tego wydarzenia dla społeczności lokalnej. Uroczystość ta nie tylko symbolizuje demokratyczne wartości, ale także jednoczy mieszkańców w dążeniu do wspólnego dobra i rozwoju.

Podsumowując, uroczysta sesja zaprzysiężenia Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej była momentem pełnym nadziei i optymizmu dla przyszłości miasta. Mieszkańcy wierzą, że nowa administracja poprowadzi Krynicę Morską na ścieżkę postępu i rozwoju, zachowując jednocześnie jej unikalny charakter i piękno nadmorskiego kurortu.