Strona główna » Aktualności » CUS w Krynicy Morskiej

CUS w Krynicy Morskiej

12 czerwca br. Burmistrz Miasta Pani Sylwia Szczurek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Sabina Markiewka oraz Kierownik MOPS Krynica Morska Agnieszka Murawska-Nikołajuk wzięły udział w wizycie studyjnej w CUS w Czersku, w wydarzeniu, które ma kluczowe znaczenie dla przyszłości społecznej i socjalnej mieszkańców miasta.

Planowane otwarcie Centrum Usług Społecznych w Krynicy Morskiej na początku 2025 roku jest odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie wsparcia społecznego i integracji społecznej. Inicjatywa ta jest częścią szerszej strategii rozwoju miasta, mającej na celu poprawę jakości życia oraz zapewnienie kompleksowej pomocy osobom potrzebującym.

Centrum Usług Społecznych ma być miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli uzyskać wszechstronne wsparcie w różnych aspektach życia, w tym:

  • Pomoc socjalna i materialna,
  • Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne,
  • Usługi doradcze i prawne,
  • Programy edukacyjne i szkoleniowe.

Pani Burmistrz Sylwia Szczurek podkreśliła, że otwarcie CUS jest krokiem milowym w dążeniu do zrównoważonego rozwoju miasta.

Chcemy, aby Krynica Morska była miejscem, gdzie każdy mieszkaniec czuje się wspierany i ma dostęp do niezbędnych usług. Centrum Usług Społecznych będzie miejscem, które realnie zmienia życie naszych obywateli na lepsze” – mówiła Pani Burmistrz.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk z przedstawicielami innych miast, które posiadają już podobne placówki.

Mieszkańcy Krynicy Morskiej z niecierpliwością czekają na otwarcie CUS, widząc w nim szansę na realne wsparcie i poprawę jakości życia. Wprowadzenie takich usług w jednym, centralnym miejscu ułatwi dostęp do pomocy i skoordynuje działania różnych instytucji na rzecz dobra społeczności lokalnej.

Wizyta studyjna Pani Burmistrz Sylwii Szczurek oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w związku z nowo powstającym Centrum Usług Społecznych w Krynicy Morskiej była ważnym krokiem na drodze do uruchomienia tej kluczowej instytucji. Planowane otwarcie CUS na początku 2025 roku jest dowodem na to, że władze miasta konsekwentnie realizują strategię zrównoważonego rozwoju, dbając o dobro swoich mieszkańców.

Mieszkańcy mogą być pewni, że już niedługo będą mieli dostęp do szerokiego wachlarza usług społecznych, które pomogą im w codziennych wyzwaniach i przyczynią się do poprawy jakości życia w Krynicy Morskiej.