Strona główna » Aktualności » Budimex S.A. informuje

Budimex S.A. informuje

Wykonawca robót, firma Budimex S.A., zawiadamia, że z dniem 18.05.2023:

1. Zamierza wprowadzić schemat 3 organizacji ruchu przy całkowitym zajęciu pobocza gruntowego w km 54+650-55+600 str. P z katalogu ZDW Gdańsk typowych projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z marca 2013 r.

2. Rozpocząć roboty budowlane oraz wdrożyć tymczasową organizację ruchu, zgodnie z projektem PCOR DW 501/05/23 w km 55+600-56+660 str. L, w ramach realizacji umowy nr 509/2022-2024 z dnia 27.10.2022.

Planowane wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu w dniu 18.05.2023 r, spotkanie komisji w Biurze Budowy, w Sztutowie przy ul. Szkolnej 48A, o godz. 10.00.