Strona główna » Aktualności » Bezpłatny transport do lokalu wyborczego

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego

Przypominamy Mieszkańcom Krynicy Morskiej, że do dnia 2.10.2023 r. Wyborcy powyżej 60 r.ż. oraz Wyborcy niepełnosprawni (stopień znaczny lub umiarkowany) mogą zgłaszać do Urzędu Miasta lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w Krynicy Morskiej w dniu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej tj. w dniu 15.10.2023 r.