Strona główna » Aktualności » Ankieta kształtująca przyszłość Programu Interreg Południowy Bałtyk po roku 2027

Ankieta kształtująca przyszłość Programu Interreg Południowy Bałtyk po roku 2027

Szanowni Państwo,
przedstawiciele Programu Interreg Południowy Bałtyk przygotowali ankiety online dla dwóch grup docelowych, jedna dla interesariuszy programu (w tym beneficjentów) „wersja ciemnoniebieska” oraz druga dla obywateli i ogółu społeczeństwa „wersja biała”.

Ankieta ma na celu przekazanie Państwa opinii i informacji na temat oczekiwań i planów związanych ze współpracą transgraniczną na obszarze Południowego Bałtyku. Państwa wkład będzie pomocny i cenny podczas przygotowywania przyszłych działań i kierunków programów po 2027 roku.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie ankiet swoimi sieciami kontaktów, poprzez biuletyny, strony internetowe i media społecznościowe.

Opinie zbierane będą do końca czerwca br., a następnie zostaną wykorzystane do przygotowania pisemnego raportu dla Komisji Europejskiej.

Interesariusze
https://forms.office.com/e/113GiA9GRp

Obywatele
https://forms.office.com/e/VLVfCYn1n0