Strona główna » Aktualności » Abonament Mieszkańca SPP

Abonament Mieszkańca SPP

Zapraszamy Mieszkańców Krynicy Morskiej do wykupienia ABONAMENTU MIESZKAŃCA uprawniającego do bezpłatnego parkowania pojazdu do 60 minut na dowolnym miejscu postojowym (można jednorazowo wykupić abonament na dwa określone pojazdy), zlokalizowanym w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Krynica Morska w okresie: 15 czerwca – 15 września 2023 r.

Abonament miesięczny dla mieszkańca może wykupić mieszkaniec, zameldowany na stałe lub czasowo na okres nie krótszy jak jeden rok, na dwa określone pojazdy. Dokumentem upoważniającym do jego nabycia jest dowód rejestracyjny ze wpisanym adresem właściciela pojazdu lub wpisanym adresem firmy właściciela pojazdu. W przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia, należy przedłożyć dodatkowo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy.

Aby otrzymać ABONAMENT MIESZKAŃCA, należy złożyć w Urzędzie Miasta Krynica Morska następujące dokumenty:

– Wypełniony Wniosek o wydanie abonamentu mieszkańca.

– Kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu ze wpisanym adresem właściciela pojazdu lub wpisanym adresem firmy właściciela pojazdu. W przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia, należy przedłożyć dodatkowo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy.

– Potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 10 zł, której można dokonać w kasie Urzędu Miasta Krynica Morska lub przelewem na konto Banku Spółdzielczego Stegna, Nr rachunku 55 8308 0001 0006 1681 2000 0010, tytuł przelewu: „Abonament mieszkańca 2023 – imię i nazwisko wnioskodawcy”.